Langer zelfstandig thuis wonen

Applicaties (spraakassistenten) via een smart speaker kunnen zeer behulpzaam zijn in de situatie dat iemand langer veilig en zelfstandig thuis wil kunnen wonen. In het bijzonder is de spraakinterface erg geschikt voor mensen die moeilijk met de moderne touchscreens kunnen omgaan of die beperkt zijn in hun mobiliteit, het gebruik van hun handen of hun gezichtsvermogen.

Een applicatie via de smart speaker kan bijvoorbeeld regelmatig controleren of iemand aanwezig en oké is en die informatie doorgeven aan een mantelzorger of professionele zorgverlener.

Een gebruiker kan ook spraakgestuurd hulp inroepen via een smart speaker. Afhankelijk van de hulpvraag kan de spraakassistent vragen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. Vervolgens kan de spraakassistent de juiste hulp inroepen en die van de verzamelde informatie voorzien. 

Digitale spraakassistenten kunnen behulpzaam zijn bij het begeleiden van medicijngebruik en het periodiek registreren en doorgeven van bloeddrukmetingen. Maar ook het aansturen van domotica is mogelijk. Je kunt eenvoudig met je stem het licht aandoen en de temperatuur van je woonkamer op 21 graden zetten. Handig als je in een rolstoel zit!

Een smart speaker is eigenlijk een multitool, die een centrale rol speelt in heel veel toepassingen. Samen met een goede spraakassistent voor sociale of (para)medische zorg kan een smart speaker het leven van veel zorgbehoevenden (en uiteindelijk ook zorgorganisaties) een stukje gemakkelijker maken. 

Registratiedruk in de zorg verlagen

Hoe handig zou het zijn als je als thuiszorgmedewerker op weg naar je volgende cliënt aan je smart watch kon vragen of er nog bijzonderheden zijn, die je moet weten? Of dat je spraakassistent na het bezoek de belangrijkste updates aan je vraagt en die rechtstreeks in het ECD van de cliënt plaatst? 

Een andere veel gevraagde toepassing in dit domein is om via een spraakassistent protocollen op te vragen en te laten voorlezen. Dat is handig als iemand bijvoorbeeld een epileptische aanval krijgt en je zeker wil weten dat je goed handelt.

Registratiedruk wordt nog steeds als een groot probleem gevoeld in de zorg. Het is daarom slechts een kwestie van tijd voor hier zinvolle toepassingen met de hulp van spraakassistenten gaan ontstaan. Wij zijn ze in elk geval aan het verkennen.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Een spraakassistent is een interface naar achterliggende ICT-routines. Net zoals een computerbeeldscherm of dat van een smartphone interfaces zijn naar een wereld van applicaties. Een belangrijke plus van de spraakinterface is dat die veel vaker wordt ervaren als indringend en interactief. 

Je kunt je afvragen wat beter werkt. Een app op je telefoon (een van de 150 apps op je telefoon) die je helpt bij beter bewegen, eten en drinken etc. of een spraakapplicatie die je aanspreekt en je voorstelt om een mooie wandeling te gaan maken nu het weer zo goed is. 

Spraakapplicaties hebben een groot activerend potentieel, zo wordt verondersteld. Ze zullen je eerder zover kunnen krijgen dat je iets gaat doen of veranderen dan apps op je telefoon. Zeker als de achterliggende kunstmatige intelligentie (AI) rekening houdt met jouw specifieke kenmerken, voorkeuren en ontwikkelingspatroon. En met externe factoren zoals het weer, jouw agenda en die van je vrienden.

Wij onderzoeken momenteel samen met Universiteit Twente, TU Eindhoven, Radboud Universiteit, TNO, Diabetesvereniging, Diabetesfonds en een aantal tech-bedrijven hoe we een geïntegreerde suite van oplossingen kunnen maken om mensen met diabetes te begeleiden naar een betere leefstijl. Spraak en achterliggende AI wordt door ons ingebracht als interface naar de patiënt. 

Eenzaamheid

In onze samenleving voelen circa 1,3 miljoen mensen zich regelmatig eenzaam. Dat zijn niet alleen zielige oude mensen. Ook bijvoorbeeld studenten, immigranten, pubers, werkzoekenden, chronisch zieken en gehandicapten kunnen zich eenzaam voelen. Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen en lagen van de bevolking voor.

Een eenvoudige zorgrobot wordt al snel ervaren als ‘een vriendje in huis’. Het repertoire van zo’n vriendje is vaak nog beperkt. Maar toch werkt het tot op zekere hoogte om wat aanspraak te creëren. De volgende stap kan zijn dat een spraakassistent zich ontwikkelt tot een vraagbaak, zorghulp en communicatieve huisgenoot. 

De zoektocht van Emma Zorgt

Als nieuwe technologie ontstaat, is het altijd de vraag waar die technologie zijn grootste waarde zal gaan bewijzen. Toen wij een eerste versie van spraakassistent Emma Zorgt maakten, hadden wij een voorbeeld in handen van hoe die technologie zich nuttig zou kunnen maken in de zorg. 

Inmiddels hebben wij een aantal samenwerkingen die met name gaan over langer zelfstandig thuiswonen, gecombineerde leefstijlinterventie en over zorgregistratie via spraak.

De meest concrete samenwerkingen vinden plaats samen met thuiszorgorganisaties en zorgcentrales. Onze nieuwe variant van Emma Zorgt controleert op gezette tijden of het goed gaat met iemand en geeft die informatie door aan zijn mantelzorgers of zorgverleners. Als iemand via Emma om hulp roept, vraagt Emma wat er precies aan de hand is en laat de hulpvraag aan de hand van de gegeven informatie op de juiste plek landen. We differentiëren momenteel naar vier landingsplekken, die via deze triage- en routeringsfunctie snel en nauwkeurig worden voorzien van hulpvraag-informatie. 

Binnenkort koppelen we de planning van de thuiszorg aan de spraakassistent. Een cliënt kan dan aan zijn smart speaker vragen hoe laat de zorg komt. De smart speaker vertelt dan wie er komt en hoe laat. Dat scheelt een zorgcentrale potentieel vele duizenden telefoongesprekken per jaar. En zo volgen in de loop van de tijd nog meer nieuwe functies.

De toekomst van Emma en al haar zusjes

De eerste verkennende projecten zijn inmiddels gestart. We hebben gemerkt dat zorgorganisaties graag een assistent met een eigen naam willen hebben. Daarom maken we nu specifiek ingerichte spraakassistenten met eigen namen, die passen bij de betreffende zorgorganisaties.

Wij hebben grote verwachtingen van deze zogenaamde ‘branded label assistants’. Die zitten stuk voor stuk vol met geavanceerde features die exact zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de diverse zorgorganisaties. Sommige features zorgen voor betere zorg en andere voor meer efficiëntie. 

Daarnaast hebben we besloten om binnenkort de uitgebreide versie van Emma Zorgt gratis beschikbaar te maken voor particulieren en mantelzorgers. Deze variant heeft een mooie set met functies, waaronder de check-ins met welbevindenmeting en uitgebreide functies om hulp in te roepen en contact te maken met naasten. Aan de spraakassistent kunnen maar liefst 5 mantelzorgers en zorgverleners worden gekoppeld. 

Potentieel is gratis Emma een ideaal instrument voor mantelzorgers om zicht te houden op het welbevinden van hun naasten. Meer info op www.emmazorgt.nl.

 

“Voice Tech Landscape: 150+ Infrastructure, Horizontal and Vertical Startups Mapped and Analysed", Savina van der Straten, Dec 13, 2017

 

Ayuto helpt patiënten en zorgverleners met oplossingen vanuit een voice-first strategie. Om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen wonen, om gericht te werken aan een gezonde leefstijl of om beter te kunnen omgaan met eenzaamheid. Voice-first helpt zorgverleners bovendien om efficiënter te werken in betere omstandigheden.