Het is erg nodig om die registratiedruk tot normale proporties terug te dringen. Maar dat is niet eenvoudig. De behoefte om te registreren komt grotendeels voort uit de noodzaak om grip te krijgen op de toenemende zorguitgaven, die in 2019 maar liefst € 80 miljard bedroegen. Het zure is dat administratieve druk op het bord komt van zorgverleners die niet zijn geboren als administrateurs maar als hulpverleners. Het draagt niet bij aan hun werkgeluk.

De vraag is natuurlijk, hoe ziet die registratiedruk er dan precies uit? Nou, nogal divers hebben wij het idee. Maar het komt best vaak voor dat een zorgverlener eerst met de handen aan het bed staat en vervolgens met de handen aan de pc (of ’s avonds aan de laptop) om te registreren wat hij of zij aan het bed heeft gedaan. Dat moet eenvoudiger kunnen, dachten wij bij Ayuto. 

Wat nou, als je je zorgregistratie via een wearable device kunt inspreken? En dat jouw gesproken verslag dan in de vorm van geschreven tekst en getallen naar je registratiemodule wordt gestuurd? Dan zou je die pc anderhalf uur per dag minder zien. En dan zou je je rapportages alleen nog maar even hoeven na te kijken voor je ze goedkeurt en doorstuurt naar je EPD. Vind je dat een beetje te ‘Star Trek’ klinken, of lijkt het je wel wat?

Ayuto heeft een proof of concept (PoC) gemaakt, die eigenlijk precies dát doet wat we hierboven hebben gedroomd. De door ons ontwikkelde AI-applicatie begeleidt een patiënt via een smart speaker bij het doen van een bloeddrukmeting, vraagt de gemeten waarden uit, vertaalt gesproken woorden in geschreven getallen en stuurt ze naar een database. In een tweede relevante PoC hebben wij een Google Assistant applicatie via een smart watch kunnen laten draaien. De twee proeven samen beloven dus veel goeds, hoewel er nog wel wat ontwikkelwerk gedaan moet worden.

Zowel smart watches als de instellingen van Google Assistant kennen nog wel wat beperkingen. Maar laten we eerlijk zijn, de eerste mobiele telefoons uit de 80’er jaren van de vorige eeuw zijn ook niet te vergelijken met de huidige top-end smartphones. Je mag ons eraan houden; deze technologie gaat er komen en de zorg gaat ervan profiteren. En wij zullen onder de eersten zijn, die deze technologie voor de zorgsector zullen ontsluiten.

Lees je dit en denk je “daar kan ik wat mee en ik wil niet gaan zitten afwachten”? Laat dan wat van je horen. Misschien kunnen we samen de eerste stappen zetten. Samen innoveren!

Ayuto helpt patiënten en zorgverleners met oplossingen vanuit een voice-first strategie. Om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen wonen, om gericht te werken aan een gezonde leefstijl of om beter te kunnen omgaan met eenzaamheid. Voice-first helpt zorgverleners bovendien om efficiënter te werken in betere omstandigheden.