Wat is Emma Zorgt?

Oké, eerst nog even uitleggen wat Emma Zorgt is? Emma is een digitale spraakgestuurde zorgassistent die via Google smart speakers werkt. Emma helpt mensen om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Je roept Emma op door tegen je speaker te zeggen ‘Hey Google, praat met Emma Zorgt’. Emma vraagt dan wat ze voor je kan doen, waarna je allerlei vragen om zorg, ondersteuning of contact aan Emma kan stellen. Emma begrijpt wat je vraagt en laat jouw vraag - afhankelijk van de inhoud van je vraag - op de juiste plek landen, zodat die gericht kan worden opgevolgd.

Emma wordt gebruikt in zowel extramurale als intramurale settings. Ze wordt door gebruikers ervaren als een fijne mogelijkheid om in contact te blijven met naasten en zorgverleners. Voor zorgorganisaties is het zowel een effectieve als een efficiënte manier om een grotere populatie te kunnen monitoren en gericht zorg te bieden aan hen die dat nodig hebben. 

Eisen aan een Short Track Experiment

Op dit moment lopen diverse pilots met Emma Zorgt in de thuiszorg, GGZ-zorg en aanvullende mantelzorg. In de opzet van die pilots hebben we geleerd dat de volgende aspecten belangrijk zijn voor een goede Short Track:

  1. Toegankelijk – eenvoudig en snel op te zetten
  2. Kortcyclisch – afgerond binnen drie maanden
  3. Risicoloos – veilig en goedkoop om te doen

Toegankelijk

Met Emma Zorgt experimenteer je als zorgorganisatie met nieuwe zorgtechnologie. Dat is soms gecompliceerd en je moet er sowieso aan wennen. Door het hele experiment heen kom je technische, organisatorische en sociale struikelblokken tegen. En voor je het weet, zakt de moed je in de schoenen en ga je iets gemakkelijkers doen.  

In de eerste experimenten die wij met Emma bij zorgorganisaties hebben gedaan, hebben we veel geleerd. Dat hebben we vertaald naar een Short Track aanpak, die bestaat uit:

  1. een standaard projectaanpak via ons 360º model
  2. goede en eenvoudig te gebruiken stap-voor-stap handleidingen voor elke fase
  3. een spraak-oefenroutine, die we hebben ingebouwd in de Emma Zorgt applicatie
  4. een zeer uitgebreide FAQ op www.emmazorgt.nl, die antwoord geeft op alle denkbare vragen rondom installatie en gebruik
  5. fantastische ondersteuning op afstand via diverse kanalen, waaronder live chat

Met de projectaanpak en de tools die we hebben ontwikkeld, wordt een Short Track experiment voor elke zorgorganisatie – groot of klein – bereikbaar en realiseren wij uitgebreide support door het project heen.

Om Emma Zorgt snel up & running te krijgen hebben we de installatie voor 95% plug & play gemaakt. Maar we merkten dat veel projectondersteuners in deze coronasituatie niet altijd welkom waren om die laatste 5% Emma Zorgt installatie bij gebruikers thuis te begeleiden. 

Met de vernieuwde aanpak is het voor bijvoorbeeld een familielid dat wèl toegang heeft tot de gebruiker eenvoudig geworden om dat laatste stukje van de installatie zelf te verzorgen.

Kortcyclisch

Projecten in de zorg kunnen nog weleens langzamer verlopen dan je hoopte. Soms is dat begrijpelijk, maar vaak is het ook wel een automatische mindset. Een zorgbehoevende kan ècht baat hebben bij nieuwe mogelijkheden die vanuit de technologie-hoek ontstaan. Hoe triest is het dan dat iemand jaren op zinvolle vernieuwing moet wachten terwijl het ook sneller kan?

Wij werken graag met kleine compacte experimenten waarin we binnen korte tijd veel gebruikservaringen en –informatie verzamelen. Om met Emma Zorgt in het veld te experimenteren gebruiken wij Short Tracks van drie tot vier maanden met maandelijkse evaluatie- en bijstuurmomenten. In die drie maanden leren we heel veel van de gebruiker en veranderen we wat niet naar wens verloopt. Doordat we in meer Short Tracks tegelijk (thuiszorg, GGZ, VVT en aanvullende mantelzorg) zitten tellen die leerervaringen bij elkaar op.

Snel leren in korte cycli betekent dat gebruikers direct van een goed ontwikkelde innovatie kunnen profiteren. Daar deden we het toch allemaal voor? 

Risicoloos

We hebben onze Short Tracks zo ingericht dat ze geen risico opleveren als je er als zorgorganisatie mee aan de slag gaat. Emma Zorgt is volledig privacy proof ingericht en voldoet aan de eisen die de AVG-wetgeving stelt. Wij hebben alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de privacy van deelnemers veilig te kunnen stellen.

We houden de aantallen deelnemers klein en stellen Emma Zorgt tijdens het experiment  kosteloos ter beschikking, inclusief begeleiding van onze kant en de nodige tweaks in de programmatuur als die nodig zijn. De zorgorganisatie faciliteert de smart speakers voor de gebruikers die aan de Short Track deelnemen.

Deelname aan een Short Track is altijd vrijblijvend. Als we aan het einde van het experiment om wat voor reden dan ook tot de conclusie komen dat Emma Zorgt niet voldoende in de situatie van de zorgbehoevende past, gaan we niet met elkaar door. 

Snel een goed beeld krijgen

Het hele idee van de Short Track aanpak is natuurlijk om binnen korte tijd veel informatie te verkrijgen, die een goede basis is voor strategie- en besluitvorming. Een goed opgezet experiment doet dat binnen drie of vier maanden.

Wij hebben onze Short Tracks zo bereikbaar gemaakt als wij maar kunnen. Met een minimale inspanning kom je er als zorgorganisatie achter of deze nieuwe technologie in jouw situatie en voor jouw zorgbehoevenden gaat werken.

Vind je dat de moeite waard om te proberen? Stuur dan een bericht naar marco@ayuto.io. 

 

Ayuto helpt patiënten en zorgverleners met oplossingen vanuit een voice-first strategie. Om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen wonen, om gericht te werken aan een gezonde leefstijl of om beter te kunnen omgaan met eenzaamheid. Voice-first helpt zorgverleners bovendien om efficiënter te werken in betere omstandigheden.